Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Den märkvärdiga resan till Bacbuc

  • Rabelais, François
  • Den märkvärdiga resan till Bacbuc / översättning från franskan av Holger Petersen Dyggve ; med teckningar av Gustave Doré. – Stockholm : Fahlcrantz & Gumælius, 1948
  • Originaltitel: Le quart livre des faicts et dicts héroïques du bon Pantagruel
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1552
  • Nya upplagor: Stockholm : Atlantis, 1984