Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Äktenskapets femton fröjder

  • Äktenskapets femton fröjder / översättning från franskan av Holger Petersen Dyggve. – Stockholm : Fahlcrantz & Gumælius, 1951
  • Originaltitel: Les 15 joies de mariage
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1400-tal