Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Brandförsäkrade hjertan: lustspel i 5 akter

  • Moser, Gustav von
  • Brandförsäkrade hjertan : lustspel i 5 akter / öfversatt af Axel Bosin
  • Södra teatern 20/11 1883
  • Originalspråk: Tyska
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 223   -   Se även: Musik- och teaterbibliotekets kortkatalog