Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Tre fruntimmershattar: lustspel i 1 akt

  • Siraudin, Paul & Lafargue, Édouard
  • Tre fruntimmershattar : lustspel i 1 akt / öfversatt af Axel Bosin
  • Södra teatern 12/12 1888
  • Originaltitel: Trois chapeaux de femme
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1863
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 3326   -   se även: Musik- och Teaterbibliotekets katalog