Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

En fru utan hufvud: lustspel i 4 akter

  • Bürger, Hugo (pseud. för Hugo Lubliner)
  • En fru utan hufvud : lustspel i 4 akter / öfversatt af Axel Bosin
  • Nya Teatern i Göteborg 2/12 1879
  • Originaltitel: Die Frau ohne Geist
  • Originalspråk: Tyska
  • Varianttitel: En fru utan huvud
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1879