Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Huru Panurge köpte avlat och gifte bort gamla käringar och om några processer han förde i Paris: utdrag ur Gyckelmakaren Panurge och hans giftasfunderingar

  • Rabelais, François
  • Huru Panurge köpte avlat och gifte bort gamla käringar och om några processer han förde i Paris : utdrag ur Gyckelmakaren Panurge och hans giftasfunderingar / översättning Holger Petersen Dyggve. – Stockholm : Hökerberg, 1946
  • Ingår i: När skalkar locka.... – s. 258-262
  • Originalspråk: Franska