Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Langdales arfgods

  • Alexander, Mrs (pseud. för Annie F. Hector)
  • Langdales arfgods / öfversättning från engelskan af Emma Silfverstolpe. – Stockholm : F. C. Askerberg, 1891
  • Originalspråk: Engelska