Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Jack Leytons myndling

  • Alexander, Mrs (pseud. för Annie F. Hector)
  • Jack Leytons myndling / öfversättning af Emma Silfverstolpe. – Stockholm : F. C. Askerberg, 1895
  • Originalspråk: Engelska