Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Nya hemmet: berättelse för unga flickor

  • Callwell, S. M.
  • Nya hemmet : berättelse för unga flickor / öfversatt af Emma Silfverstolpe. – Stockholm : Fritze, 1902. – (Nytt bibliotek för barn och ungdom ; 32)
  • Originalspråk: Engelska