Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

En dugtig pojke, eller hur Georg Andrews slog sig fram i verlden

  • Henty, George Alfred
  • En dugtig pojke, eller hur Georg Andrews slog sig fram i verlden / öfversättning af E. Silfverstolpe. – Stockholm : C.E. Fritze, 1891. – (Nytt Bibliotek för barn och ungdom ; 5)
  • Originaltitel: Sturdy and strong
  • Originalspråk: Engelska
  • Varianttitel: En duktig pojke, eller hur Georg Andrews slog sig fram i världen
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1888
  • Nya upplagor: Stockholm : Fritze, 1909