Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Peggy åter i England: berättelser för unga flickor

  • Vaizey, George de Horne, Mrs (även Jessie Mansergh)
  • Peggy åter i England : berättelser för unga flickor / öfversatt af Emma Silfverstolpe. – Stockholm : Fritze, 1903. – (Nytt bibliotek för barn och ungdom ; 34)
  • Originaltitel: More About Peggy
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1901
  • Nya upplagor: Stockholm : Fritzes bokförlag, 1923