Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Ingen vanlig flicka: berättelse från Central-Amerika

  • Marchant, Bessie
  • Ingen vanlig flicka : berättelse från Central-Amerika / översättning från englskan av E. Silverstolpe. – Stockholm : Fritze, 1908. – (Nytt bibliotek för barn och ungdom ; 44)
  • Originalspråk: Engelska
  • Nya upplagor: Göteborg : Ringnér & Enewald, 1908 ; Stockholm : Fritzes, 1922