Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Kusin Sara: berättelse för ungdom

  • Mulholland, Rosa
  • Kusin Sara : berättelse för ungdom / öfversättning från engelskan af Emma Silfverstolpe. – Stockholm : Fritze, 1909. – (Nytt bibliotek för barn och ungdom ; 45)
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1908
  • Nya upplagor: Göteborg : Ringnér & Enewald, 1909