Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

En flicka utan ärelystnad

  • Robson, Isabel Suart
  • En flicka utan ärelystnad / öfversättning af Emma Silfverstolpe. – Stockholm : Fritze, 1901. – (Nytt Bibliotek för barn och ungdom ; 30)
  • Originaltitel: The Girl Without Ambition
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1900