Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Mina syskon: berättelse för unga flickor

  • Tynan, Katharine
  • Mina syskon : berättelse för unga flickor / öfversatt af Emma Silfverstolpe. – Stockholm : Fritze, 1899. – (Nytt bibliotek för barn och ungdom ; 26)
  • Originalspråk: Engelska