Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Trogen som guld: berättelse för unga flickor

  • Tynan, Katharine
  • Trogen som guld : berättelse för unga flickor / öfversättning af Emma Silfverstolpe. – Stockholm : Fritze, 1900. – (Nytt bibliotek för barn och ungdom ; 28)
  • Originalspråk: Engelska