Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Brydsam ställning: novell

  • Alexander mrs, (pseud. för Annie F. Hector)
  • Brydsam ställning : novell / öfversättning af Emma Silfverstolpe. – Stockholm : Svenska Dagbladet, 1891
  • Originalspråk: Engelska
  • Ej i Libris, endast i KB:s gamla katalog "Plåten"