Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Den första hjelpen vid plötsliga olyckshändelser

  • Esmarch, Friedrich
  • Den första hjelpen vid plötsliga olyckshändelser / öfversatt af O. H. D. Dumrath. – Stockholm : Ad. Bonnier, 1883. – (Ad. Bonniers allmännyttiga Handböcker ; 5)
  • Originaltitel: Die erste Hilfe bei plötzlichen Unglücksfällen
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1882