Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Från sagolandet: berättelser ur 1001 natt

  • Krebbers, H. J. (Hendrik Jan)
  • Från sagolandet : berättelser ur 1001 natt / för ungdomen bearbetad under medverkan af J. Stamperius ; öfversättning från holländskan af O. H. Dumrath. – Stockholm : A.V. Carlssons Bokförlags AB, 1900-1901
  • Originaltitel: Uit het wonderland : vertellingen uit de 1001 nacht
  • Originalspråk: Nederländska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1899