Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Kvinnans rådgifvare: en kortfattad, oumbärlig handbok i populär hälsovård för flickor, hustrur och mödrar

  • Kvinnans rådgifvare : en kortfattad, oumbärlig handbok i populär hälsovård för flickor, hustrur och mödrar / bearbetad af O.H. Dumrath. – Stockholm, 1902
  • Originalspråk: Engelska
  • Varianttitel: Kvinnans rådgivare
  • Efter Robert Sydenham Barnes "Advice to a wife" (1898) och George Carpenters "Advice to a mother" (1898)