Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Menniskokroppen: dess byggnad och lif : populära föredrag

  • Reclam, Carl (Karl)
  • Menniskokroppen : dess byggnad och lif : populära föredrag / öfversatt och omarbetad af O. H. Dumrath. – Stockholm : Ad. Bonnier, 1884
  • Originaltitel: Der Leib des Menschen, dessen Bau und Leben
  • Originalspråk: Tyska
  • Varianttitel: Människokroppen
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1869