Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Hvad vi skola älska och vårda: tankar om naturen och uppfostran : alla vänner af naturen tillägnade

  • Ruskin, John
  • Hvad vi skola älska och vårda : tankar om naturen och uppfostran : alla vänner af naturen tillägnade / öfversättning från engelskan af O. H. Dumrath. – Stockholm : Nordin & Josephson, 1898
  • Originalspråk: Engelska
  • Nya upplagor: Stockholm : Hey'l, 1900 ; Stockholm : Björck & Börjesson, 1906, 1916