Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Hvad vi skola tro och verka för: tankar om religion och moral : alla människokärlekens vänner tillägnade

  • Ruskin, John
  • Hvad vi skola tro och verka för : tankar om religion och moral : alla människokärlekens vänner tillägnade / öfversättning från engelskan af O. H. Dumrath. – Stockholm : Geber, 1899
  • Originalspråk: Engelska
  • Nya upplagor: Stockholm : Geber, 1910