Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Ebb och flod: hvad tidens ström bringar och bortför : alla arbetare och vänner af arbetarens bästa tillägnad

  • Ruskin, John
  • Ebb och flod : hvad tidens ström bringar och bortför : alla arbetare och vänner af arbetarens bästa tillägnad / öfversatt från engelskan af O. H. Dumrath. – Stockholm : Chelius, 1903
  • Originaltitel: Time and Tide, by Weare and Tyne
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1867