Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Ivanhoe

  • Scott, Walter
  • Ivanhoe / översatt från engelskan av O. H. Dumrath. – Stockholm : Premie-bibliotekets förlag, 1917
  • Originaltitel: Ivanhoe
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1819