Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Så skolen I lefva!: vinkar och råd för friska och sjuka till att föra ett enkelt lefnadssätt

  • Kneipp, Sebastian
  • Så skolen I lefva! : vinkar och råd för friska och sjuka till att föra ett enkelt lefnadssätt / öfversättning från sjuttonde upplagan af O. H. D. (Oscar Dumrath). – Stockholm : Geber, 1894
  • Originaltitel: So sollt ihr leben!
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1889