Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Lifvet efter detta och människans förhållande i detsamma

  • Gladstone, W. E. (William Ewart)
  • Lifvet efter detta och människans förhållande i detsamma / öfversättning från engelska af O. H. Dumrath. – Stockholm : Seligmann, 1896
  • Originalspråk: Engelska