Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

De smittosamma sjukdomarna och bakterierna

  • Potonié, Henry
  • De smittosamma sjukdomarna och bakterierna / bearbetad öfversättning af O. H. D (Oscar Dumrath). – Stockholm : Bonnier, 1902. – (Allmännyttiga Handböcker ; 20)
  • Originalspråk: Franska