Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Växternas sinneslif

  • Francé, Raoul Heinrich
  • Växternas sinneslif / auktoriserad öfversättning af O. H. D. (Oscar Dumrath). – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1906
  • Originaltitel: Das Sinnesleben der Pflanzen
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1904