Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Världens skapelse: huru världen uppstått

  • Meyer, Max Wilhelm
  • Världens skapelse : huru världen uppstått / bemyndigad öfversättning af O. H. D. (Oscar Dumrath). – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1905
  • Originaltitel: Das Weltgebäude
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1898