Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Rådgifvare för hjertlidande i sextio hufvudregler

  • Michaelis, J.
  • Rådgifvare för hjertlidande i sextio hufvudregler / öfversättning af O. H. Dumrath. – Stockholm : Ad. Bonnier, 1889. – (Adolf Bonniers allmännyttiga handböcker ; 11)
  • Originalspråk: Tyska