Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Skildringar från Piemont och Rom 1859

  • Mundt, Theodor
  • Skildringar från Piemont och Rom 1859 / öfversättning af J. Axel E. Krook. – Göteborg : D. F. Bonnier, 1859. – (Jernvägs-bibliothek ; 1)
  • Originaltitel: Skizzen aus Piemont und Rom
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1859