Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Förteckning över Henning Söderhjelms tryckta skrifter 1909-1967

  • Söderhjelm, Kai & Söderhjelm, Inga Brita
  • Förteckning över Henning Söderhjelms tryckta skrifter 1909-1967. – Göteborg, 1993