Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Mignon

  • Saint-Germain, J. T. de (pseud. för Jules Romain, Tardieu)
  • Mignon / öfversättning från franskan af Axel Krook. – Göteborg : D. F. Bonnier, 1857
  • Originaltitel: Mignon
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1857
  • Ej i Libris, se: KB:s gamla katalog "Plåten"  -   Svenskt boklexikon åren 1830-1865, senare delen s. 375