Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

"Gud nåde alla fattiga översättare": glimtar ur svensk skönlitterär översättningshistoria fram till år 1900

  • Hjelm, Greta
  • "Gud nåde alla fattiga översättare" : glimtar ur svensk skönlitterär översättningshistoria fram till år 1900. – Stockholm : Carlsson, 1996
  • Sidorna 338f