Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

På godt och ont

  • Longard de Longarde, Dorothea
  • På godt och ont / öfversättning Emma Silfverstolpe
  • Ingår i: Aftonbladet. – 9/3-14/6 1911
  • Originalspråk: Engelska