Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Ett äfventyr på hafvet

  • Russell, W. Clark
  • Ett äfventyr på hafvet / öfversättning Emma Silfverstolpe
  • Ingår i: Post- och Inrikes Tidningar. – 3-31/12 1900
  • Originalspråk: Engelska
  • Även i: Nya Dagligt Allehanda 1-28/8 1911