Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Sonhustru

  • Klinckoström, Rudolf
  • Sonhustru / öfversättning Emma Silfverstolpe
  • Ingår i: Post- och Inrikes Tidningar. – 2/1 1900-19/3 1900
  • Originalspråk: Engelska
  • Även i: Nya Dagligt Allehanda  24/1-25/3 1914