Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Geraldine

  • Walford, Lucy Bethia
  • Geraldine / öfversättning Emma Silfverstolpe
  • Ingår i: Post- och Inrikes Tidningar. – 15/7-25/8 1897
  • Originalspråk: Engelska