Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Kusin Dick

  • Walford, Lucy Bethia
  • Kusin Dick / öfversättning Emma Silfverstolpe
  • Ingår i: Post- och Inrikes Tidningar. – 3/6-15/6 1897
  • Originalspråk: Engelska