Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

En odåga

  • Walford, Lucy Bethia
  • En odåga / öfversättning Emma Silfverstolpe
  • Ingår i: Post- och Inrikes Tidningar. – 22/1-1/4 1898
  • Originalspråk: Engelska
  • Även i: Nya Dagligt Allehanda 8/6-31/7 1911