Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Will Darlings hjärtesorg: berättelse

  • Walford, Lucy Bethia
  • Will Darlings hjärtesorg : berättelse / öfversättning Emma Silfverstolpe
  • Ingår i: Post- och Inrikes Tidningar. – 13-30/12 1899
  • Originalspråk: Engelska