Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Ralph Witons öde: berättelse

  • Alexander mrs, (pseud. för Annie F. Hector)
  • Ralph Witons öde : berättelse / öfversättning Emma Silfverstolpe
  • Ingår i: Post- och Inrikes Tidningar. – 3/8-1/10 1898
  • Originalspråk: Engelska