Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Sällsamma öden: roman

  • Alexander mrs, (pseud. för Annie F. Hector)
  • Sällsamma öden : roman / öfversättning Emma Silfverstolpe
  • Ingår i: Nya Dagligt Allehanda. – 3/1-6/6 1900
  • Originalspråk: Engelska