Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Bot och välsignelse: socialroman

  • Meding, Oskar (pseud. Gregor Samarow)
  • Bot och välsignelse : socialroman / öfversättning af Sigfrid Nyberg. – Göteborg, 1880. – (Handels-tidningens följetonsbibliotek ; 1880: 1-4)
  • Originalspråk: Tyska
  • Även som följetong i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 15/1-18/9 1880