Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Kosackernas dödsängel

  • Ferry, Gabriel
  • Kosackernas dödsängel / öfversättning Sigfrid Nyberg
  • Ingår i: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. – 8/10-31/12 1859
  • Originaltitel: La Chasse aux Cosaques
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1854