Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Svägerskan ; Wlaska klagar: berättelser

  • H. (doktor)
  • Svägerskan ; Wlaska klagar : berättelser / öfversättning Sigfrid Nyberg
  • Ingår i: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. – 20/2-5/3 1864
  • Originalspråk: Tyska