Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Historien om kanonerna

  • Winterfeld, Adolf von
  • Historien om kanonerna / öfversättning Sigfrid Nyberg
  • Ingår i: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. – 4/5-15/5 1866
  • Originalspråk: Tyska