Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Hvita Frun

  • Martens, Elisabeth
  • Hvita Frun / öfversättning Sigfrid Nyberg
  • Ingår i: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. – 25/5-21/6 1867
  • Originalspråk: Tyska
  • Varianttitel: Vita Frun