Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Före stormen

  • Anonym
  • Före stormen / öfversättning Sigfrid Nyberg
  • Ingår i: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. – 23/9-7/12 1869
  • Originalspråk: Tyska